W skrócie o filtru eliptycznym 

Filtr Cauera bo tak inaczej jest zwany filtr eliptyczny (więcej: https://www.motofan.com.pl/) jest jednym z kilku grup filtrów (stoi obok filtrów Butterwortha itd.). Jest on stosowany w zwrotnicach zestawów głośnikowych. Nazwa Cauer wzięła się od wybitnego niemieckiego matematyka Wilhelma Cauera. Filtr może być stosowany w układach filtrów dolnoprzepustowych oraz górnoprzepustowych.

Filtr eliptyczny wyróżnia się na tle innych filtrów kilkoma właściwościami. Pierwszą główną ich zaletą jest możliwość uzyskania dużego dosyć stromego zbocza przy wprowadzeniu odpowiedniej ilości elementów. Nachylenie zbocza w przejściowym pasie może wynosić około kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 decybeli na samą oktawę. Warto wspomnieć, że nachylenie najbardziej popularnych filtrów, które są stosowane w zwrotnicach głośnikowych zazwyczaj nie przekracza 24 decybeli na oktawę.

Filtry Cauera posiadają zafalowania w paśmie zaporowy a także w paśmie roboczym. Dzięki tym zafalowaniom filtr ten wyróżnia się na tle innych urządzeń. Inne rodzaje filtrów, nie posiadają żadnych zafalowań w paśmie zaporowym czy roboczym, albo tylko zafalowania w paśmie zaporowym, albo tylko zafalowania w paśmie roboczym.

Filtry o których mowa są bardzo rzadko spotykane w zwrotnicach zestawów głośnikowych, dotyczy to także między innymi konstrukcji, które są aktywne jak i pasywne. Zdarza się także, że w niektórych przypadkach producenci stosują tylko i wyłącznie swoją firmową nomenklaturę do opisu i tym samym nie używają słowa filtr eliptyczny. Proces ten powoduje, że zastosowanie filtru eliptycznego stwierdza się tylko w drodze dedukcji. Producenci, którzy stosują filtry eliptyczne jest mnóstwo na rynku. Aby wybrać dobrego producenta należy dopytać się odpowiednich specjalistów lub poszukać opinii na internecie. Firmy, które działają od lat na rynku to:

  • Zoller,
  • Goldmund,
  • oraz Joseph Audio.
Obraz Jabbacake z Pixabay